Bildiri Özetleri

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM SÜRESİ SONA ERMİŞTİR

Bildiri gönderim süresi sona ermiştir. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

-Bildiri tam metin son gönderim tarihi 2 Nisan 2018’tir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri tam metinleri ve/ya düzeltme kabul edilmeyecektir.

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ

-Bildirilerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve sunulmamış olması gerekmektedir.
-Kongrede sunulacak bildiriler bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır ve sonuç mesajı vermelidir.
-Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
-Bildiri değerlendirme süreci hakemlerin onayına müteakip olacaktır. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir.
-Lütfen bildirilerinizi abstract@turkeyhealth2018.org  adresine iletiniz.
-Bildiri son gönderim tarihi 26 Şubat 2018’ tir.

 

YAYIN İMKANI

Hakem raporlarına göre seçilecek yayınlar yazarların düzenlemesi sonrasında aşağıda belirtilen ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanacaktır:

International Journal of Health Management and Tourism (IJHMT)
Meandros Medical and Dental Journal
Journal of Travel and Tourism Research 

 

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

En iyi bildiri ödülü Jüri tarafından seçilecek ve kongrede ilan edilecektir.
Ödüller, “9. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi” için geçerli olacaktır.

1. Ödül: Full Kayıt Paketi
(Katılım+Kayıt+Konaklama+Ulaşım)

2. Ödül: Kayıt Paketi
(Katılım+Kayıt+Konaklama)

3. Ödül: Katılım Paketi
(Katılım+Kayıt)

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmalıdır.
Bildiri özetleri Microsoft Office Word (.doc, .docx) kullanılarak yazılmalıdır.
Bildiri sahibi ile ilgili isim, görev, pozisyon, iletişim bilgileri vb. bütün bilgiler belirtilmelidir ve 10 punto ile yazılmalıdır.
Özetler 200-400 kelime arasında olup en az 3 anahtar kelime içermeli ve bir A4 sayfadan fazla olmamalıdır.
Özet başlığı 12 punto, özet 10 punto ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
Bir katılımcı birden çok bildiride yazar olabilir ancak her bildiri için en az 1 farklı katılımcı kongreye kayıt yaptırmış olmalıdır.
Bir katılımcı en fazla 1 bildiriyi sunabilir.
Birden fazla yazar varsa, sunum yapacak yazar adının altı çizilmelidir.
Metinde tek satır aralık bırakılmalıdır.
Çalışmanın amacı, uygulanan yöntemler, ana sonuçlar ve referanslar sunulmalıdır.
Özetlerin Kabul/Red bilgisi e-mail ile bildiri sahibine iletilecektir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

KEYNOTE LECTURES

Lütfen sunumunuzu Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pptx) kullanarak hazırlayınız.
Genel sunumlar tartışma dahil olmak üzere en fazla 40 dakika olacaktır.
Eğer video göstermek isterseniz lütfen organizasyon şirketi veya direk oturum başkanları ile bağlantıya geçiniz.

 

SÖZEL SUNUMLAR

Lütfen sunumunuzu Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pptx) kullanarak hazırlayınız.
Genel sunumlar tartışma dahil olmak üzere en fazla 15 dakika olacaktır.
Eğer video göstermek isterseniz lütfen organizasyon şirketi ile veya direk oturum başkanları ile bağlantıya geçiniz.

 

POSTER SUNUMLAR

Posterler, poster başlığı, yazar/yazarların adı, kurum bilgisi, iletişim adresi ve e-posta adresi içermelidir.
Posterler bilgilendirici bir başlık, giriş, yöntemler, sonuçlar, tartışma ve referanslardan oluşmalıdır.
Gerektiğinde açıklamalı figürler, grafik ve tablolar eklenebilir.
Posterler 80×100 cm boyutlarında DİKEY olarak hazırlanmalıdır, bu boyutlar aşılmamalıdır.
Posterlerin okunaklı olabilmesi için minimum 24 punto kullanılması önerilir.
Yazarlar, bildirileri kabul edildiğinde bilgilendirileceklerdir.

 

MASTER ve DOKTORA TEZ SUNUMLARI

Tezler Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmalıdır.