Konular

ANA TEMA : Sağlık Turizminde Yol Haritası

KONULAR

Dünya Pazarları

Medikal Turizm

Gastronomi

Sosyal Medya

Spa-Wellness Turizmi

Turist Sağlığı

Termal Turizm

Kümelenmeler

Kültürlerarası Etkileşim

Rekabet ve Sürdürebilirlik

Network ve Bilgi Paylaşımı

Etik ve Hasta Hakları

Sigorta Kuruluşları ve Ödeme Yöntemleri

Markalaşma ve Konumlandırma

Hukuk ve Mevzuat

Yaşlı ve Engelli Turizmi

Kamu-Özel İşbirliği

Hasta Güvenliği ve Akreditasyon

Politika ve Stratejiler

Aracı Kurumlar ve Seyahat Acentaları

İnovasyon ve İnovatif Yaklaşımlar